به گزارش سرویس بین الملل برنا،ماه مبارک رمضان فرصت خوبی برای انس گرفتن با قرآن کریم است و مسلمانان در کشورهای اسلامی با برگزاری جلسات گروهی به تلاوت آیات وحی می پردازند.

حلقه های دانش آموزان در حال تلاوت قرآن در استان سوماترای شمالی اندونزی

 

دختر نابینای اردنی در حال تلاوت قرآن کریم با خط بریلسرباز مصری در سر پست در حال تلاوت قرآنمسجد شهر جلال آباد در شرق افغانستان میزبان نوجوانان افغاندختر فلسطینی در حال تلاوت قرآن در مسجدی در شهر جنین در کرانه باختریجلسه گروهی تلاوت قرآن در اندونزی