به گزارش سرویس بین الملل برنا به نقل از ترند، آرچیل کبیلاشویلی وکیل بازرگانان اسرائیلی گفت که رونی فوکس و زئو فرئنکل، بازرگانان رژیم صهیونیستی، برای تجدید نظر تصمیم دادگاه استیناف به دادگاه عالی گرجستان درخواست ارائه خواهند کرد.

آرچیل کبیلاشویلی تاکید کرده است که مدت ارائه در خواست به دادگاه در 27 ماه اوت به پایان رسیده و رییس جمهور گرجستان به درخواست عفو رونی فوکس و زئو فرئنکل هیچگونه واکنش نشان نداده است.

آرچیل کبیلاشویلی اظهار داشت، بازرگانان اسرائیلی با رد تمام اتهامات، قصد شکایت به دادگاه اروپا را دارند.

دادگاه استیناف گرجستان رونی فوکس و زئو فرئنکل را به اتهام تلاش برای رشوه دادن به کارکنان دولتی محکوم کرده است.

زئو فرئنکل به 6 سال و 6 ماه زندان و پرداخت جریمه نقدی به مقدار 100 هزار دلاری، ولی رونی فوکس به 7 سال زندان و پرداخت جریمه نقدی به مقدار 500 هزار دلاری محکوم شده اند.