به گزارش سرویس بین الملل برنا به نقل از دیفنس منجمنت، وی این اظهارات را خطاب به نمایندگان مجلس انگلیس گفته و تاکید کرده است که این وظیفه خود او است تا مطمئن شود که تمامی اعتراض ها تحت کنترل دولت است.

وی با اشاره به این مطلب گفته است که با ورود ارتش به اعتراض های انگلیس می توان نیروهای پلیس را بیش از پیش به خط مقدم اعزام کرد.

پیش از این برخی مقامات انگلیس تاکید کرده بودند که فعلا قصد ندارند ارتش این کشور را وارد صحنه اعتراض ها کنند اما این اظهارات کامرون همه گفته های قبلی را نقض کرد.

در همین رابطه برخی نمایندگان مجلس صراحتا با نظر وی موافقت کرده و تاکید کرده اند که تصمیم وی در شرایط کنونی انگلیس مناسب است.

در همین راستا یکی از فرمانده های سابق انگلیس پیش از این به برخی رسانه ها گفته بود وارد کردن ارتش به هیچ عنوان راه حل مناسبی نیست چرا اعتراض ها یک شرایط نظامی نیست تا از ارتش برای این کار استفاده شود چرا که ممکن است دامنه این اعتراض ها را گسترده تر کند.