به گزارش سرویس سیاسی برنا، رامین مهمانپرست با اعلام اینكه فقط حمایت مطلق آمریكا از رژیم صهیونیستی كافی است تا آمریكا به عنوان فعال ترین كشور حامی تروریسم در جهان معرفی شود، اظهار داشت: تجاربی مانند بررسی ایجاد القاعده و نوع رابطه آمریکا با آن و سال ها حمایت این كشور از این گروه تروریستی ثابت می كند كه اینگونه رفتارهای آمریكا توسعه روز افزون پدیده شوم تروریسم را در جهان فراهم کرده است.

وی خاطر نشان كرد: جمهوری اسلامی ایران به عنوان بزرگترین قربانی تروریسم توجه ویژه ای به همكاری با جامعه جهانی در امر مبارزه با تروریسم داشته و همواره بر ضرورت مبارزه بدون تبعیض با این پدیده زشت از سوی همه كشورها به عنوان یك وظیفه و تعهد بین المللی تأكید كرده و منتقد اصلی رفتارهای دوگانه آمریكا و كشورهای غربی در برخورد با تروریسم بوده است.