به گزارش خبرنگار پارلمانی برنا، کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی دولت عصر امروز تشکیل جلسه می‌دهد.


این کمیسیون به برررسی نحوه اجرا و آثار اجرایی قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در بخش‌های مختلف با حضور وزرای راه و ترابری، جهاد کشاورزی ، رفاه و تامین اجتماعی و صنایع و معادن می‌پردازد.