به گزارش سرویس بین الملل برنا به نقل از عرب نیوز، افغانستان که  حدود 77 درصد از مواد افیونی جهان را تامین می کند، توانسته است کشت خشخاش را در بیش از نیمی از 34 استان  خود ریشه کن کند.

  مقامات افغانی اعلام کردند، درسال2011 تعداد استانهای افغانستان که از کشت خشخاش ریشه کن شده از 12 استان به 18 استان رسیده و از 302 روستا به 584 روستا افزایش نشان داده است.

اما این مقامات افزودند: کشت خشخاش در بخشهایی از کشور که در دست شورشیان طالبان است، همچنان زیاد است.

به گفته این مقامات، طالبان در سال حدود 100 الی 400 میلیون دلار از کشت خشخاش درآمد زایی می کند.

بر اساس گزارش،کشت خشخاش در استان هلمند که حدود نیمی از خشخاش کشور در آن تولید میشود نیز از عملیات ریشه کردن در امان نبوده است.

گفتنی است، بر اساس گزارش سازمان ملل در سال 2010، حدود 91 درصد مناطق خشخاش خیز افغانستان، در استانهای نا امن این کشور واقع شده است.