به گزارش سرویس سیاسی برنا، روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال  از طرحی خبر داد که بر اساس آن نیروهای ویژه آمریکا در عراق ماموریت خواهند یافت تا به منافع ایران در این کشور ضربه بزنند.این تصمیم پس از آن گرفته شده است که مقامات کاخ سفید به این تحلیل رسیده اند که اتفاقات اخیر خاورمیانه می تواند به افزایش نفوذ ایران در خاورمیانه و در ابعاد وسیع تر در عراق منجر شود.


آمریکایی ها همچنین مدعی کمک ایران به جریان های افراط و شبه نظامیان در عراق برای مقابله با آمریکا در این کشور هستند.


به گفته منابع آگاه آمریکایی نوع عملیات های نیروهای ویژه آمریکا در عراق علیه منافع ایران بسته به نظر کاخ سفید خواهد بود اما آنچه مسلم است احتمالا مرزهای عراق و ایران محل استقرار نیروهای آمریکایی و چالش های بیشتری خواهد بود.