به گزارش سرویس سیاسی برنا به نقل از اداره ارتباطات و اطلاع رسانی ستادكل نیروهای مسلح، سردار سرتیپ پاسدار 'سید مسعود جزایری' افزود: سرمایه گذاری آمریكا و برخی كشورهای افراطی غربی در فعال سازی امپریالیسم رسانه ای و به صحنه آوردن تمامی ابزارهای قدرتمند رسانه ای برای ایجاد ترس و نفرت بین جوامع غربی به ویژه آمریكا علیه مسلمانان كوچك ترین دستاوری نداشته، بلكه موجب توجه بیشتر افكار عمومی به مسایل جهان اسلام شده است.

وی تصریح كرد: نسخه های اتاق فكر نظام سلطه به دلیل بیگانگی با واقعیات و گرفتار دیدن خود در چنبره سیاست ها و راهبردهای شیطانی و ضد بشری فاقد كارآیی است.

معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستادكل نیروهای مسلح یادآورشد: نوع نگاه مردم در غرب نسبت به ملت های مسلمان متفاوت از نگاه حاكمان قلدر و زورگوی خود بوده و قرائن و شواهد نشان می دهد كه با وجود تلاش آمریكایی ها وصهیونیست ها نه تنها هراسی در آنها ایجاد نشده بلكه احساس همدردی و همراهی آشكاری از سوی مردم آمریكا و اروپا نسبت به مطالبات و مشكلات جوامع اسلامی بوجود آمده است.

سردار جزایری تاكید كرد هم اكنون پایین كشیدن حاكمان دیكتاتور و تروریست پرور غربی به ویژه سران كاخ سفید و متحدان اروپایی و صهیونیست آنها به خواست مشترك مردم كشورهای اسلامی و غربی تبدیل شده است.

وی، بروز موج اعتراض ها و برخی ناآرامی ها در آمریكا، انگلیس، برخی دیگر از كشورهای اروپایی و همچنین در سرزمین های اشغالی فلسطین را بیانگر عمیق شدن شكاف بین ملت ها و حاكمان دانست.

وی افزود: قرن معاصر قرن بیداری ملت ها و سقوط قدرت های سلطه گر و عصر برافراشته شدن پرچم معنویت و دینداری در كشورهای تحت استیلای قدرت های استكباری و استعماری است و جهان بشریت بزودی خبر فروپاشی تدریجی آنها را در صدر اخبار رسانه های جهانی مشاهده می كند.

معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستادكل نیروهای مسلح اظهارداشت: شعله های موج بیداری اینك كشورهای اسلامی منطقه خاورمیانه را با حذف پی درپی حاكمان دیكتاتور و وابسته و در دست گرفتن زمام امور توسط ملت ها در هم نوردیده است و به ساحل امن آمریكایی ها در اروپا و حتی شهرهای آمریكا رسیده است.

سردار جزایری افزود: این واقعیتی است كه به عنوان دستاورد و پیامد سناریوهای اسلام هراسی و اسلام ستیزی فراروی شیطان بزرگ و لابی صهیونیستی حاكم بر اتاق های فكر سلطه قرار گرفته است.