به گزارش سرویس بین الملل برنا به نقل از پرس تی وی، افسر پیشین سیا گفت:هنوز سوال‌های بی‌پاسخ زیادی درباره این که چه کسی، چگونه و چرا این حملات را ترتیب داده، مطرح است.

بائر گفت: این سوالات بی‌پاسخ مهم، مقامات اطلاعاتی را زیر سوال می‌برد.

بائر در ادامه افزود: چرا همسر شاهزاده بندر (شاهزاده بندر بن سلطان، سفیر سابق عربستان سعودی در آمریکا) برای یکی از هواپیما‎رباها پول ارسال کرده است؟ همچنین سوال‌های دیگری درباره تامین هزینه‌های حادثه یازده سپتامبر مطرح است که هنوز پاسخی برای آن پیدا نشده است."

وی در ادامه گفت: "هیچ کس در سیا هرگز به خاطر گزارش نکردن دو مورد هواپیما ربایی تنبیه نشد ... سوالات زیادی درباره حادثه یازده سپتامبر مطرح است که تاکنون برای آن‌ها جوابی پیدا نشده است و این گونه به نظر می‌آید که آمریکا جوابی برای این سوالات ندارد."

وی همچنین به شدت از سیاست تلاش برای کسب پاسخ برای برخی سوالات از طریق شکنجه انتقاد کرد.

وی افزود: "همیشه مخالف این مسئله بودم. این راه مناسبی برای کسب اطلاعات نیست. این روشی حرفه‌ای نیست. واقعا جای تاسف دارد که آن‌ها از طریق شکنجه مظنونان، به دنبال کسب اطلاعات هستند."