به گزارش سرویس سیاسی برنا به نقل از اداره كل اطلاعات و مطبوعات وزارت امورخارجه ، یوسف بن علوی در تماس تلفنی با علی اكبر صالحی ،آخرین مسایل دوجانبه و منطقه ای و همچنین مسایل مورد علاقه دو طرف را مورد بحث و تبادل نظر قرار داد.

وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی ایران و وزیر مسئول در امور خارجی سلطنت عمان روز پنجشنبه نیز با یكدیگر رایزنی و گفت و گو كردند.