به گزارش سرویس بین الملل برنا به نقل از بی بی سی، این نوارهای مکالمه در تحقیقات قضایی از یک تاجر به دست آمده که متهم بوده برای حضور زنان ویژه در مهمانی های برلوسکنی، هماهنگی لازم را انجام می داده و پول پرداخت می کرده است.

نخست وزیر ایتالیا ادعا می کند که هیچگاه برای داشتن رابطه غیراخلاقی، پولی پرداخت نکرده است و به همین علت در این پرونده، اتهامی متوجه او نیست.

با این حال، دادستان خواهان توضیح برلوسکونی در باره اتهاماتی شده است که بر اساس آن ها، او به این مرد تاجر تا یک میلیون دلار پول پرداخت کرده است.