"استیونسون" شکارچی 39 ساله آمریکایی در تلاش برای نجات دوست  20 ساله اش،"بیل"، از دست یک خرس خاکستری زخمی، کشته شد.

این دو شکار چی که برای شکار به کوههای نزدیک به ایالت مونتانای آمریکا رفته بودند، با یک خرس 400 پوندی روبرو شدند، که ناگهان بیل ، با شلیک به خرس، سبب عصبانیت وی، و حمله خرس به آنها شد. در این مبارزه  "استیونسون" برای نجات دوستش، با خرس زخمی در گیر شد، که به علت برداشتن جراحت زیاد، در دم  جان باخت.

گفتنی است خرس گرزیلی مذکور نیز که تنها 45 نوع از آن در آمریکا یافت می شود در این مبارزه کشته شد.