به گزارش سرویس بین الملل برنا به نقل از رویترز، بر اساس آمار اداره دادگستری آمریکا، در سال گذشته، میزان جنایتهای خشونت بار آمریکا، 12 درصد کاهش داشته است.

بر اساس گزارش، در سال گذشته 3.8 میلیون مورد جنایت خشونت بار در کل آمریکا مشاهده شده و این در حالی است که آمار جنایت خشونت بار در سال 2009 برابربا 4.3 میلیون مورد بوده است.

البته هنوز کارشناسان دلیل این امر را نمی دانند زیرا آنان معتقدند با اوضاع بد اقتصادی آمریکا، در سال 2010 که یکی از تبعات آن افزایش معضل بیکاری در این کشور بوده، آنها در انتظار افزایش نرخ جرایم خشونت بار در این کشور بودند و این کاهش برای آنها عجیب بوده است.

بر اساس آمار اداره گستری آمریکا، میزان جرایم خشن  در  این کشور از سال 2001 تا 2009  به طور میانگین، در سال، 3 درصد افت داشته است.