به گزارش برنا، دكتر ابراهیم جعفری، نخست‌وزیر سابق عراق از جمله مدعوین اجلاس بیداری اسلامی است. وی در گفتاری كوتاه با پایگاه حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی خامنه ای به ارائه‌ نظرات خود درباره‌ بیداری اسلامی و نیز آسیب‌های دخالت بیگانگان در این امر كشورها پرداخت.

این همایش گسترده اولین كنفرانس بین‌المللی و یك رسالت جهانی است كه نشانگر توجه دولت‌های اسلامی به تمام مناطق اسلامی می‌باشد تا بتوانند حقیقت ملت‌ها را در منطقه متجلی سازند. البته در این‌كه این ملت‌ها عربی باشند یا غیر عرب تفاوتی وجود ندارد.

باید دو كار در این زمینه صورت پذیرد: یكی اهتمام و توجه دولت‌های اسلامی به این رسالت عظیم و دوم پاسخ و واكنش به این نیروها و نمادها است تا بیایند و رهبری یك دولت اسلامی را به دست گیرند و در یك مكان سازماندهی شوند. این امر برای عمیق‌تر شدن بیداری اسلامی و انقلاب‌ها می‌باشد چه در تونس یا لیبی یا مصر یا مناطق دیگر مثل یمن و بحرین. این یك رسالت بسیار بزرگ است كه بر دوش كشورهای اسلامی است.

این اشتباه را تكرار نكنید
دخالت هر كشوری از جمله آمریكا و انگلستان و فرانسه و هر كشور دیگری از كشورهای جهان در امور كشورهای عربی یك امر اشتباه و غیر قابل قبول است. دخالت‌های بیگانگان دو خطر دارد: یكی وجود بیگانه در نصب رهبران كشورها و دیگری ناتوانی و وابستگی این حكومت‌ها به بیگانگان. این درست نیست كه درهای كشورهای خود را به نیروهای بیگانه باز كنند. پس از جنگ جهانی دوم، آلمان و كره و ژاپن كه مورد دخالت كشورهای بیگانه قرار گرفتند، باعث شد كه بیگانگان در اداره‌ی امور آن‌ها دخالت كنند و موجب ذلت آن‌ها شوند. برای همین لازم است كه ملت‌های اسلامی از تجربه‌های این كشورها درس گرفته و اجازه ندهند كه بیگانگان با هیچ دلیل و توجیهی در كشور آن‌ها حضور پیدا كنند.