به گزارش سرویس بین الملل برنا، هزاران دانشجوی یمنی معترض دولت ، در روز نخست سال تحصیلی با حضور در دانشگاه اصلی پایتخت "دانشگاه صنعا"، مانع برگزاری کلاسها شدند و تصاویر رهبر فراری یمن را پاره کردند.

اعتراضات مردمی علیه دولت این کشور  که از ماه فوریه 2011 شروع شده، تا کنون در بر اندازی حکومت" علی عبدالله صالح" رییس جمهور این کشور ناموفق بوده است.

"صالح" در حال حاضر برای گذران دوره نقاهت ناشی از حمله 3 ماه پیش معترضان به ساختمان ریاست جمهوری، در عربستان بسر می برد.

دانش جویان معترض با فریاد " نه یادگیری نه تدریس تا بیرونی صالح" ، خشم خود را از دولت نشان دادند. همچنبن آنها با بستن دربهای ساختمان مدیریت، تمامی تصاویر صالح در اتاقهای دانشگاه را پاره کردند.

 این در حالی است که از جمعیت کل 20 میلیون نفری یمن، حدود 6 میلیون نفر آن دانش آموز مدرسه ای هستند که تقریبا 850 هزار نفر از آنها امسال، در کلاس اول ثبت نام کردند و 360 هزار نفر در مقاطع دانشگاهی تحصیل می کنند.