به گزارش خبرنگار اعزامی برنا، دکتر احمدی نژاد رییس جمهوری کشورمان تا دقایقی دیگر در پاویون جمهوری اسلامی فرودگاه مهرآباد حضور خواهد یافت تا با بدرقه رسمی عازم نیویورک شود.

اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال خواهد شد.