به گزارش سرویس بین الملل برنا به نقل از سی ان ان، ریک پری فرماندار ایالت تگزاس و شانس اول پیروزی در انتخابات درون حزبی جمهوری خواهان برای نامزدی در انتخابات سال آینده ریاست جمهوری آمریکا، مدعی شده است که ایالت وی دارای قدرت اقتصادی بالایی است و در واقع موتور محرکه اقتصاد آمریکا است.

با وجود این ادعا بررسی ها نشان می دهد که 20 درصد از مردم این ایالت با فقر شدید دست و پنجه نرم می کنند.

بر اساس این گزارش، این درست است که در دو سال گذشته 40 درصد از افزایش اشتغال زایی در آمریکا در ایالت تگزاس اتفاق افتاده است، اما همزمان با این مسئله نرخ فقر نیز بسیار سریع تر از سال گذشته میلادی در این ایالت رشد نشان داده است.

این بررسی ها نشان می دهد که تگزاس از نظر میزان فقر رده پنجم را در میان ایالت های آمریکا در اختیار دارد، به طوری که نرخ فقر در این ایالت در سال 2010 18.4 درصد بوده است، این در حالی است که این رقم نسبت به سال گذشته 1.1 درصد افزایش نشان می دهد.

در عین حال باید به این نکته اشاره کرد که این ایالت از نظر ارائه بیمه و خدمات درمانی و هزینه کردن برای مردمش در وضعیت بسیار بدی قرار دارد.