به گزارش سرویس بین الملل برنا به نقل از کامپیوتر ویکلی،حملات سایبری در جهان، بصورت دزدی های بزرگ ، ایجاد اختلال در عملکرد کامپیوترها به سمت حملات مرگباری که باعث صدمه به سیستمها و نیروهای انسانی می شود، روز به روز در حال افزایش است.

به گفته رهبر آژانس امنیت ملی آمریکا، جنگ کامپیوتری آینده سبب قطع برق دستگاه و حتی از بین رفتن فیزیکی دستگاه می شود.

برای شناخت پتانسیل موجود در حملات سایبری، می توان به خرابکاری سد روسیه در سال 2009 توسط هکرها اشاره کرد.

در آن سال، یک اپراتور کامپیوتر از راه دور، سبب از کار افتادن ژنراتور بزرگ آبی سد و ایجاد لطمات زیاد به دولت روسیه شد.


در حملات جدید سایبری، هکرها، با قطع شبکه های الکتریکی و یا با از کار انداختن یا به کار انداختن سیستمها، سبب خرابکاری و از بین رفتن جان انسانها می شوند.

در حال حاضر دولت آمریکا با اتخاد راهکار دفاع فعال " قصد دارد تا آمادگی شبکه هایی کامپیوتری را در زمان واکنش تقویت کرده و بالا ببرد.