به گزارش سرویس بین الملل برنا به نقل از رویترز، امروز صبح  دهها هزار ژاپنی، در واکنش به زلزله اخیر فوکوشیما، در  شهر توکیو، بر علیه فعالیت  در زمینه انرژِی هسته ای به تضاهرات پرداختند و با سردادن شعارهایی، خواستار کنار گذاشتن فعالیت نیروگاههای انرژِی هسته ای در این کشور شدند.

 این افراد، طی شعارهایشان با اشاره  به زلزله  خیز بودن ژاپن و فاجعه زلزله مخرب در فو کوشیما که سبب آسیب به   نیروگاه هسته ای این شهر  و تهدید جان مردم شد، خواستار رهاسازی فعالیت دولت در این زمینه شدند.


  معترضان  در این راه پیمایی با  حمل بنرها و پلاکاردهایی در این خصوص و شعار" سایانورا انرژِی هسته ای"، خشم خود را به دولت نشان دادند.

تعداد شرکت کنندگان این تضاهرات که در روز تعطیلی ملی این کشور صورت گرفت، بیش از 20 هزار نفر  گزارش شده  است.