به گزارش سرویس بین الملل برنا به نقل از ایندیپندنت، یک تیم 25 نفره از  پزشکان متخصص انگلیسی توانستند، به طور موفقیت آمیزی  طی یک عمل نادر و سخت دو دختر بچه دوقلو که بطور مادرزادی از قسمت بالای جمجمه به هم چسبیده بودند را از هم جدا کنند.

به گفته پزشکان عمل این دو خواهر ریسک بزرگی  بوده، زیرا به دلیل اشتراک رگهای خونی در این افراد، عمل آنها به دقت زاید الوصفی نیاز داشته است.

"ریتال و ریتاگ گابورای" سودانی که در حال حاضر 11 ماه دارند، در شهر لندن انگلیس در بیمارستان تخصصی کودکان به نام" گریت اورموند استریت"تحت چهار عمل پیچیده قرار گرفتند که طی آن، پزشکان، توانستند با موفقیت جمجمه ها را از هم جدا و رگهای خونی را در آنها تقسیم کنند.


بر اساس آمار از هر 100 هزار تولد، یکی اختصاص به تولد دو قلوهای بهم چسبیده دارد.

این پدیده که بیشتر در کشورهای آفریقایی و جنوب غربی آسیا اتفاق می افتد در دختران سه برابر پسران است.

ولی از میان آمار دوقلوهای بهم چسبیده، تنها 3 الی 5 درصد آنها، برابر با 2 مورد از هر 10 میلیون تولد، دوقلوهای بهم چسبیده از سر هستند که البته بیشتر آنها در کمتر از 24 ساعت می میرند.

بر اساس گزارش ، این 23 سومین عملی است که از طریق این تیم در انگلیس انجام شده است، گفتنی است 4 ماه پیش نیز یک دوقلوی ایرلندی به نامهای "حسن و حسین بنهفاف"  که از سینه به هم چسبیده بودند،با موفقیت از هم جدا شدند.