به گزارش سرویس بین الملل برنا به نقل از پایگاه خبری دبکا فایل، اکنون سعد حریری در شرایطی به لبنان بازگشته است که دیگر نخست وزیر این کشور نیست و با کابینه نصفه و نیمه خود روبرو شده است.

بر اساس این گزارش، سه روز پس از سقوط دولت سعد حریری نخست وزیر سابق لبنان که در پی استعفای 11 وزیر کابینه اش دولت خود را از هم پاشیده دید، حزب الله نامزدهای مورد نظر خود را برای این پست معرفی کرده است.

این گزارش در ادامه می افزاید: عمر عبدالحمید کرامی نخست وزیر سابق لبنان و نجیب عظمی میقاتی میلیونر لبنانی که در سال 2005 از به دست آوردن پست نخست وزیری بازماند، نامزدهای مورد نظر حزب الله برای نخست وزیری هستند.

عمر کرامی کیست؟

عمر عبدالحمید کرامی متولد سپتامبر 1934 در دو مقطع، از سال 1990 تا سال 1992 و از سال 2004 تا 2005 نخست وزیر لبنان بود. وی در سال 92 به دلیل اعتراض های گسترده در مورد سقوط ارزش واحد پول لبنان، و در سال 2005 به دلیل ترور رفیق حریری از سمت خود استعفا کرده بود.

وی فرزند عبدالحمید کرامی نخست وزیر سابق لبنان و همچنین برادر رشید کرامی دیگر نخست وزیر سابق لبنان است که در سال 1987 ترور شد.