به گزارش سرویس بین الملل برنا، رئیس جمهور جدید تونس در اولین اقدام خود "محمد الغنوشی" نخست وزیر این کشور را در سمت خود ابقا کرد و از وی خواست تا برای تشکیل دولت موقت اقدام کند.

"فواد المبزع" رئیس پارلمان تونس که به موجب قانون اساسی این کشور مسئولیت اداره تونس پس از فرار "بن علی" رئیس جمهور پیشین را بر عهده گرفته است، برای تشکیل دولت موقت بار دیگر "محمد الغنوشی" نخست وزیر دولت پیشین را در سمت خود ابقا کرد.

"المبزع" به عنوان رئیس جمهور جدید تونس همچنین متعهد شد تا در 2 ماه آینده زمینه را برای برگزاری انتخابات آزاد با مشاکرت همه گروه های سیاسی تونس فراهم کند.

گفتنی است نیروهای ارتش تونس که در جریان ناآرامی های یک ماه اخیر این کشور نقش مردمی خود را حفظ کرده اند، هم اکنون با تجهیزات کامل جنگی در خیابان های این کشور حضور دارند و از نقاط استراتژیک حفاظت می کنند.