به گزارش سرویس بین الملل برنا، در نامه ی روز گذشته برخی نیروهای سیاست خارجه رژیم صهیونیستی به "نتانیاهو" این افراد خواستار مداخله وی برای رفع بحران شده و اعلام کردند که  نخست وزیر رژیم صهیونیستی  مشکلات موجود را انکار می کند.

این در حالی است که جامعه کارگران وزارت خارجه رژیم صهیونیستی  و خزانه آن نزدیک یک سال است که بسته شده است.

این کارمندان وزارت خارجه بر این باورند که حقوق آنها باید با طبیعت این شغل سازگاری داشته و مشابه افرادی باشد که در وزارت دفاع  و یا موساد کار می کنند.

البته تاکنون وزارت دارایی رژیم صهیونیستی این درخواست کارمندان بخش سیاست خارجه این رژیم را نپذیرفته است.

این کارمندان سیاست خارجه همچنان موضع خود را حفظ کرده و در ادامه درخواست های خود اعتصابی را در پی گرفتند که حدود یک ماه به طول انجامید.