به گزارش سرویس بین الملل برنا به نقل از پایگاه خبری الوطن، گزارش رسمی که از سوی 77 کارشناس مصری تهیه شده بود، آمده است که 20 درصد از مردم مصر زیر خط فقر هستند.

این گزارش که تحت نظارت احمد نظیف نخست وزیر مصر و سازمان ملل صورت گرفته بود، اولین گزارش رسمی است که درباره شکاف طبقاتی و میزان در آمد و سطح معیشتی بین اقشار جامعه مصر صورت گرفته است.

در این گزارش که مقدمه آن را فایزه ابو النجا وزیر همکاریهایی بین المللی و جیمز راولی نماینده دائمی سازمان ملل نوشته بودند، آمده است که عامل افزایش بیکاری جوانان مصربویژه درمیان جوانان زیر 30 سال بیش از دیگرعوامل در فقیر شدن مردم مصری نقش دارد.