به گزارش سرویس بین الملل برنا به نقل از الجزیره عربی، وزیر کشور تونس بازداشت شد.

"رفیق بلحاج قاسم" وزیر کشور پیشین تونس که در جریان مبارزات مردم این کشور به دستور رئیس جمهور فراری، زین العابدین بن علی از کار برکنار شده بود، دستگیر شد.