به گزارش سرویس بین الملل برنا، روزنامه صهیونیستی " یدیعوت آحارنوت" در گزارش خود نوشت، خاخامهای صهیونیستی فتوی دادند که رژیم صهیونیستی باید برای فلسطینی ها زندانهایی بسازد که صهیونیست ها مدعی اند دردوره هیتلر برای یهودی ها در آلمان ساخته شده بود.

این فتوای جنجالی در حالی است که صهیونیست ها همواره از ماجرای ساختگی هولوکاست به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان خود استفاده می کنند و اصل وقوع هولوکاست در تاریخ مورد تردید جدی است. تاکنون همه مورخانی که درباره هولوکاست تحقیقی انجام داده اند توسط صهیونیست ها به شدت مجازات شده اند.

گفته می شود که این خاخامها تاسیس چنین زندانهایی برای فلسطینیان را واجب شرعی می دانند.

شموئیل الیاهو از خاخامهای معروف صهیونیستی در این باره گفت: بسیاری از یهودیان رژیم صهیونیستی این فتوی را تایید می کنند.

وی همچنین گفت: این فتوی ناشی از نژاد پرستی نیست بلکه برخاسته از عشق به رژیم صهیونیستی است و عربها باید بدانند که آنها تنها مهمان صهیونیست ها محسوب می شوند!.

گفتنی است که در دسامبر سال گذشته 50 خاخام صهیونیستی فتوی صادر کردند که یهودی ها نباید با عربها خرید و فروش و معامله انجام دهند.