به گزارش سرویس بن الملل برنا به نقل از المحیط، به دنبال سیل در استرالیا در یکی ازخیابانهای اصلی ایالت ساحلی کوئینزلند این کشوردیده شده است.

استیفن جودوین یکی از شهروندان استرالیایی در این باره گفت: من دو گاو کوسه را در خیابان شهربریسبان که در اثر سیل پر از آب شده بود، دیدم که برخلاف جریان سیل شنا می کردند.

گفتنی است که گاو کوسه ها ترجیح می دهند برای پیدا کردن غذا درآبهای کم عمق شنا کنند. گاو گوسه دسته سوم از کوسه هایی است که برای انسانها خطرناک هستند و معمولا در رودخانه ها و آبهای شیرین شنا می کنند.