به گزارش سرویس سیاسی برنا، نمایندگان خبری شبكه تلویزیونی ان.بی.سی آمریكا روز یكشنبه 26 دی ماه 89 از تاسیسات راكتور تحقیقاتی تهران و آزمایشگاه تهیه و تولید رادیوایزوتوپ ها بازدید كردند.

در این بازدید كه با هدف اطلاع رسانی فعالیت های صلح آمیز كشور و نمایش توانمندی های پژوهشگران پرتلاش انرژی هسته ای كشور در زمینه تولید ارزشمند ترین و حیاتی ترین نیازهای جامعه پزشكی كشور صورت گرفت نمایندگان این شبكه تلویزیونی از نزدیك با بخشی از مهمترین فعالیت های تولیدی-پژوهشی در حوزه هسته ای آشنا شدند. چهارشنبه 22 دی ماه نیز نمایندگان هفته نامه آلمانی زبان اشپیگل از این تاسیسات بازدید نمودند.

در این بازدیدها كه هر از گاهی برای اطلاع رسانی فعالیت های سازمان به رسانه های خارجی انجام می شود ، پیامی نهفته است كه حاكی از شفافیت و عظمت این فعالیت های صلح آمیز و انساندوستانه است. شایان ذكر است كمتر سایت هسته ای در دنیا وجود دارد كه درهایش به روی بازدیدكنندگانی به ویژه خارجی باز باشد. این در حالی است كه كشور جمهوری اسلامی ایران در میان هجمه ظالمانه و غیر منصفانه غول های رسانه ای غرب توانسته با اتكال به خداوند متعال و بهره گیری از ظرفیت های داخلی به دستاوردهای بزرگی دست پیدا كند.