به گزارش سرویس بین الملل برنا، خانه دار بودن برای مردان چینی اولین شرط ازدواج است.

گزارش پیپل دیلی آنلاین از چین حاکی است افزایش بهای مسکن در چین از سال 2009 تاکنون به یکی از معضلات ازدواج در این کشور تبدیل شده است.

در شهرهای بزرگ مانند پکن، پایتخت چین سوبسیدهای دولت و اجرای سیاست های حمایتی هم نتوانسته در مقابل موج رو به رشد افزایش قیمت مسکن ازدواج را بیمه کند.

بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی مرکز ازواج چین در سال 2010 حدود 70 درصد زنان چینی داشتن مسکن، درآمد ثابت و پس انداز را به عنوان اولویت های خود برای ازدواج اعلام کرده اند.

به این ترتیب ویژگی های شخصیتی و خلقی مردان در اولویت بندی زنان چینی نتوانسته رتبه های اول تا سوم را به خود اختصاص دهد.