به گزارش برنا ، هیئت دولت در ادامه دور چهارم سفر های استانی شب گذشته در بیرجند تشکیل جلسه داد و مصوبات سه دور قبلی بررسی را بررسی کرد.

از جمله مصوبات مورد بررسی در این استان در رابطه با امور ورزشی بود که می توان از آنجمله  به احداث مجموعه فرهنگی ورزشی کارگران در شهرستانهای فردوس، قائن، نهبندان و درمیان و نیز احداث سالن چند منظوره ورزشی و استخر در شهرستانهای سربیشه، درمیان، بشرویه، سرایان، خوسف و حاجی آباد اشاره کرد.

همچنین اختصاص مبلغ 30 میلیارد ریال برای کمک به توسعه ورزشهای همگانی مسجد محور و روستا محور و تکمیل ورزشگاه صیاد شیرازی و اختصاص مبلغ 40 میلیارد ریال برای کمک به تکمیل مجتمع فرهنگی و ورزشی و توانبخشی ایثارگران از دیگر مصوبات این سفر استانی است.

دولت همچنین کمک به بازسازی، تکمیل و مرمت اماکن ورزشی استان و ایجاد مجتمع ورزشی در مجاورت استادیوم ورزشی پانزده هزار نفری بیرجند و توسعه فضاهای ورزشی در روستاهای بالای یکصد خانوار به همراه احداث دو استخر سرپوشیده در مجاورت مدارس سطح استان از مصوبات ورزشی این جلسه بود.