به گزارش سرویس بین الملل برنا، نیروهای ویژه ارتش تونس با نیروهای امنیتی طرفدار رئیس جمهور سابق این کشور در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری در پایتخت تونس درگیر شدند که در طی آن دو نفر کشته شدند.

در حالی که حامیان رئیس جمهور سابق این کشور مهاجران و پناهندگان را به کاخ ریاست جمهوری انتقال داده بودند نیروهای امنیتی به آنجا نیز حمله کردند.

شاهدان اظهار می کنند که هنوز صداهای پیوسته شلیک گلوله از نزدیکی کاخ ریاست جمهوری دیده می شود. در همین رابطه خبرگزاری تونس اعلام کرد که علی سریاتی یکی از افراد گارد امنیتی بن علی نیز دستگیر شده است.

رئیس جمهور موقت این کشور همچنین اعلام کرده است که در تلاش است تا دولت واحد ملی را تشکیل دهد در همین حال سیاست مداران تونس در حال بحث بر سر این هستند که انتخابات این کشور ظرف دو ماه آینده و با حضور ناظران بین المللی صورت گیرد.