به گزارش سرویس بین الملل برنا، "فواد المبزع" گفته است که امروز دوشنبه با اعلام رسمیت دولت فصل جدیدی را در تاریخ تونس ایجاد کند.

در کابینه جدید دولت تونس سه رهبر از احزاب مخالف حضور دارند اما وزیر کشور و وزیر خارجه این کشور در سمت خود ابقا می شوند.

این در حالی است که نیروهای ویژه ارتش تونس با نیروهای امنیتی طرفدار رئیس جمهور سابق تونس امروز در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری در پایتخت این کشور درگیر  و طی آن دو نفر کشته شدند.

بر اساس این گزارش پس از فرار "زین العابدین بن علی" دیکتاتور سابق این کشور نخست وزیر تونس مسئول تشکیل کابینه شد و "فواد المبزع" رئیس جمهور موقت تونس اعلام کرد که دولت واحد ملی در کشور تشکیل می دهد.