به گزارش خبرنگار سیاست خارجی برنا، حمیدرضا حاجی‌بابایی، وزیر آموزش و پرورش در همایش بین‌المللی غزه نماد مقاومت گفت: حق ملت فلسطین را نخست با تعریفی از انقلاب اسلامی و انقلاب امام(ره) ادا می‌کنند.

وی ادامه داد: آنگاه که انقلاب اسلامی ایران رخ داد دنیا با یک تفکر ولی با دو قدرت اداره می شد دو قدرتی که ویژه تفکر و اندیشه‌شان در باب حاکمیت بر ملت‌ها یکی بود.

وزیر آموزش و پرورش اظهار داشت: انقلاب شکوهمند ایران اسلامی به رهبری امام(ره) تفکر اسلامی به معنای ناب قرآنی را در دنیا برای حضور در صحنه بین المللی و تاثیرگذاری در مدیریت جهانی آغاز کرد.

حاجی‌بابایی تصریح کرد: براساس این انقلاب، امام(ره) پیام شکسته شدن استخوان‌های سوسیالیسم و کمونیسم را برای رهبران شوروی سابق با فرستادن نمایندگان خودشان اعلام فرمودند.

وی افزود: دنیایی که برای دو قدرت تعریف شده بود، تا دنیا را برای منافع خودشان تقسیم کنند اما این انقلاب آنها را با یک چالش جدی مواجه کرد.

وزیر آموزش و پرورش بیان داشت: پیامی که هر گوش ناشنوایی را به شنیدن تشویق می کند و قلب ها را فتح می کند، پیام کوثر است که هر روز تاثیرگذارتر و گسترده‌تر می‌شود.

حاجی‌بابایی ادامه داد: از همان اول استکبار جهانی به نتیجه رسید که این پیام با دیگر پیام های موجود در دنیا در تمام قرون متفاوت است.

وی گفت: فرد از همان نخست به دنبال آن بود که این پیام و ندای آسمانی را خاموش کند اما هرچه بیشتر اصرار ورزید و کینه دوزی کرد، انقلاب شکوهمند ایران اسلامی قدرتمندتر شد.

وزیر آموزش و پرورش اظهار داشت: خشم آمریکا بر دشمنان اسلام یک خشم واقع‌بینانه بود زیرا این انقلاب تسخیرکننده دل‌ها و قلوب بود. به همین دلیل هرقدر انقلاب جلوتر می‌رفت، جزیره های منفصل را از لحاظ معنا، جغرافیا، کیفیت و کمیت به هم متصل می‌کرد.

حاجی‌بابایی بیان داشت: انقلاب اسلامی نوع تفکر مبارزاتی را تغییر داد و گرایش نهضت‌ها را به آموزه‌های دینی نزدیک‌تر کرد و یکی از اصلی‌ترین پیام‌های انقلاب اسلامی دفاع از ملت مظلوم فلسطین است.

وی اظهار داشت: فلسطین مصداقی از اردوگاه بزرگ تفکر اسلامی است و این سنگر نزدیک‌ترین سنگر به استکبار جهانی است و همین دلیل تاثیر بزرگان ما در سه دهه‌ی گذشته در حمایت از مردم فلسطین بوده است.

وزیر آموزش و پرورش در ادامه خاطر نشان کرد: فلسطین و غزه برای اولین بار در طول 60 سال جنگ ناخواسته موفق شد در جنگ 22 روزه که با گستردگی حمایت های همه کشورهای مشترک‌المنافع و آمریکا و سکوت مرگ‌بار قریب به‌اتفاق کشورهای اسلامی صورت گرفت، به جز اندکی به پیروزی چشم‌گیری دست پیدا کند.

حاجی‌بابایی افزود: این جنگ‌ها، جنگ اردوگاه غرب با اردوگاه اسلام و جنگ دو تفکر و دو اندیشه بود.

وی ادامه داد: جنگ 22 روزه غزه کمر رژیم صهیونیستی را شکست و در حال حاضر شاهد هستیم این رژیم دیگر هیمنه سابق خود را از دست داده است.

وزیر آموزش و پرورش در خاتمه افزود: امیدواریم این همایش که در جمهوری اسلامی ایران با حضور جوانان و نوجوانان چندین کشور از جهان به صورت نمادین برگزار شد، بتواند تاثیراتی را در کشورهای مختلف دنیا داشته باشد.