به گزارش سرویس بین الملل برنا، این گروه که بعد از سال  2000 فعالیت می کردند مشکوک به بمب گذاری های اخیر هستند که طی آن  ساختمانی دولتی ،یک دفتر پلیس و خانه دو سیاستمدار هدف گذاری شده  بودند.

 در هیچ یک از این اتفاق ها کسی زخمی نشد و خرابی های آن بسیار اندک بود اما این افراد ممکن است در این دادگاه با 25 سال زندان روبرو شوند.

 در طول این دادگاه ده ها پلیس بیرون دادگاه برای محافظت از منطقه ایستاده بودند و در همین حین  حدود 30 نفر از تظاهرکنندگان بیرون از دادگاه  شعارهای ضد دولتی سر می دادند.