به گزارش سرویس بین الملل برنا به نقل از رویترز، اختلاف کشورهای حوزه نیل درباره تقسیم آب موجب شد دولت مصر در سهیمه آبیاری خود بازبینی کند.

سهم مصر در بهره برداری از آب رودخانه نیل کمی بیش از 55 میلیون متر مکعب است، اما تقسیم سودان به تهدیدی برای مصری ها تبدیل شده است. استقلال جنوب سودان از این کشور که دومین سهم بزرگ از آب نیل را به خود اختصاص داده، می تواند چالش جدیدی برای دولت مصر باشد.

دولت مصر که پس از بحران گندم اکنون با بحران برنج روبرو شده، قصد دارد سهیمه آب کشاورزی را به یک سوم کاهش دهد.

این در حالی است که کاهش سهم آب کشاورزی ممکن است مصر را از صادر کننده برنج به وارد کننده این محصول تبدیل کند به همین دلیل از هم اکنون صادرات برنج در مصر ممنوع شده است.