به گزارش سرویس بین الملل برنا نتایج اولیه انتخابات سودان اعلام شد. از ساعات اولیه روز شانزدهم ژانویه همه پرسی بزرگ درباره استقلال جنوب سودان آغاز شد.این همه پرسی حدود یک هفته به طول انجامید.

نتایج اولیه غیررسمی اعلام شده حاکی از آن است که 98 درصد شهروندان جنوب سودان به این رفراندوم رأی مثبت داده اند.

در همین راستا خبرگزاری فرانسه اعلام کرد بررسی های انجام شده در 3 مرکز اخذ رأی نشان می دهد که 7538 نفر به جدایی رأی مثبت داده و تنها 169 نفر خواهان ادامه یکپارچگی سرزمین سودان بوده اند.

گفتنی است مسئولان ستاد برگزاری همه پرسی سودان اعلام کردند که نتایج نهایی این همه پرسی اواخر ماه ژانویه و پیش از ماه فوریه اعلام خواهد شد.