به گزارش سرویس بین الملل برنا،می توان این صحبت های احمد ابولغیط وزیر امور خارجه مصر را در پاسخ به اظهاراتی دانست که برخی تحلیلگران از گسترش آشوب های تونس به دیگر کشورهای عربی ابراز نگرانی کرده بودند.

ابولغیط این صحبت های اخیر خود رادر شرم الشیخ عنوان کرد که قرار است برخی کشورهای عربی در  آنجا برای اجلاس اقتصادی دور هم جمع شوند.

 وزیر امور خارجه مصر این اظهارات کلینتون را دخالت غرب در امور کشورهای عربی دانست و گفت:امیدواریم با اجلاس روز چهارشنبه  پیام خود را به کشورهای غربی اعلام کنیم که بیش از این در امور مربوط به کشورهای عربی دخالت نکنند.