به گزارش سرویس بین الملل برنا، نیروهای امنیتی تونس برای متفرق کردن مردم معترض از گاز اشک آور استفاده کرده  و برای سرکوب کردن اعتراض های مردم مخالف، تیراندازی هوایی کردند.

 بر اساس گزارش های تلویزیون العربیه، محمد الغنوشی نخست وزیر جدید این کشور قول تشکیل دولت واحد ملی در تونس را به مردم این کشور داده است که گفته می شود این اظهارات برای از بین بردن آشوب های احتمالی  و پایدار کردن ثبات در این کشور است.

 بر اساس این گزارش "زین العابدین بن علی" روز جمعه پس از 23 سال حکومت به دلیل موج ناآرامی های ناشی از بیکاری در این کشور از تونس فرار کرد.