به گزارش سرویس سیاسی برنا، علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی ایران با  ایونه پاسادا رییس مجلس نمایندگان جمهوری شرقی اروگوئه دیدار کرد.

در این دیدار طرفین بر تحکیم تبادلات و همکاری‌ها در سطح پارلمانی، دوستی و تفاهم متقابل بین دو ملت اروگوئه و ایران تاکید کردند.

طرفین در این دیدار ضمن قبول تعهد به تداوم مشورت های منظم پارلمانی و همکاری مشترک در امور مهم بین المللی، در خصوص موارد زیر به توافق رسیدند:

1- طرفین با تاکید بر نقش مهم مجالس در توسعه و گسترش همکاری های دوستانه دو کشور برای تداوم مشورت های منظم میان مجالس دو کشور در سطوح گوناگون توافق کردند.

2- طرفین در تلاش برای ارتقای سطح همکاری های پارلمانی، جهت تبادل تجارب پارلمانی و قانونگذاری، ظرفیت های مرتبط با مدیریت پارلمانی و روند قانونگذاری از طریق برگزاری نشست های تخصصی منظم توافق کردند.

3- طرفین توافق نمودند گروه های دوستی پارلمانی در مجالس دو کشور با هدف تقویت همکاری های مجالس و پیگیری توافقات دو کشور در عرصه های مختلف اقتصادی، تجاری، فرهنگی، سیاسی و سایر زمینه ها به صورت دوره ای تبادل هیات نمایند.

4- روسای مجالس دو کشور با تاکید بر اهمیت گسترش روابط پارلمانی در قالب تبادل تجارب پیرامون مشورت های منظم میان کمیسیون های تخصصی میان پارلمان های دو کشور توافق کردند.

5- طرفین توافق کردند مجالس دو کشور در مجامع و نهادهای بین المللی مانند اتحادیه بین المجالس همکاری کرده و حمایت خود را از عضویت پارلمان مقابل در مجامع پارلمانی منطقه ای اعلام می دارند.

6- طرفین توافق نمودند تمهیدات و ساز و کارهای قانونی لازم برای گسترش همکاری های فیمابین در تمامی حوزه ها به ویژه در حوزه های تجارت، عمرانی، خدمات فنی و مهندسی را تدوین و تصویب نمایند.

7- این یادداشت تفاهم همکاری از زمان امضای آن در تاریخ 27/10/89 برابر 17 ژانویه 2011 در سه نسخه فارسی، انگلیسی و اسپانیولی که هر سه از امتیاز یکسان برخوردار می باشد، وارد مرحله اجرا خواهد شد.