به گزارش سرویس بین الملل برنا، طی این گفت و گو ها وزیر خارجه چین ابراز امیدواری کرد که در سال 2011 رهبران دو کشور روابط نزدیک خود را حفظ کند. وی همچنین تاکید کرد که  چین در نظر دارد روابط و همکاری خود با روسیه را محکم تر کند تا همکاری چین روسیه به سطوح دیگر نیز انتقال پیدا کند.

همچنین وزیر خارجه روسیه در این گفت و گو ابراز امیدواری کرد که رهبران دوکشور به جلسات  و روابط دوطرفه کمک کنند تا در سال جاری بتوان شاهد گسترش روابط دو جانبه چین و روسیه بود.