به گزارش سرویس بین الملل برنا به نقل از خبرگزاری شین هوا، صنعا پایتخت یمن امروز شاهد تظاهرات گسترده مردم بود که در اعتراض به سیاست های علی عبدالله صالح به خیابان ها آمده بودند.

این در حالی است که نیروهای امنیتی این کشور به شکلی وحشیانه با مردم تظاهرکننده برخورد کردند.

تظاهرکنندگان بنرهایی را در دست داشتند که بر روی آنان جملاتی بر ضد رییس جمهور نوشته شده بود. تظاهرکنندگان در شعارهای خود به عبدالله صالح هشدار دادند که از وضعیت پیش آمده برای دیکتاتور تونس درس بگیرد.

همچنین روز گذشته نیز صدها دانشجوی یمنی در تظاهرات مشابهی شرکت و رییس جمهور را به سرنوشتی مشابه سرنوشت رییس جمهور تونس تهدید کردند و گفتند در صورتی که عبدالله صالح به اصلاحات سیاسی مبادرت نکند، وی نیز مانند بن علی مجبور به فرار خواهد شد.

تظاهرات در یمن زمانی آغاز شد که مجلس این کشور مادام العمر شدن ریاست جمهوری عبدالله صالح را به تصویب رساند.