به گزارش سرویس ورزشی برنا، ممنوعیت حضور نمایندگان مجلس در انتخابات فدراسیون های ورزشی یکی اتفاقات جنجالی و مناقشه برانگیز روزهای اخیر بوده است. سیدمرتضی حسینی نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در این باره می گوید: این مصوبه هنوز به کمیسیون فرهنگی مجلس نیامده و در این زمینه تصمیم گیری نشده و مباحثی که توسط نمایندگان محترم ارائه شده بیشتر حکم پیشگیرانه دارد تا در اجرای قانون تشکیک و ابهامی وجود نداشته باشد. به ویژه اینکه در صورت عدم تصویب قانون ممنوعیت حضور نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر در فدراسیون های ورزشی، مشکلات و معضلات فراوانی در امور جاری ورزش شود. چراکه نمایندگان و اعضای شورای شهر باتوجه به مشغله کاری، وقت کافی برای رسیدگی به مسائل و مشکلات ورزش را ندارند. 

حسینی در ادامه افزود: با این وجود نظر کمیسیون بر تایید این قانون و ممانعت از حضور نمایندگان مجلیس و اعضای شورای شهر در فدراسیون ورزشی است. اگرچه با حضور این افراد می توان از نفوذ و اعتبار آنها در راستای برنامه های فدراسیون های ورزشی استفاده کرد اما مساله این است که حضور افرادی چون نمایندگان مجلس و شورای شهر در بدنه فدراسیون ها صرفنظر از مفر قانونی اش به دلیل مشغله های فراوان این افراد هیچ عنوان امکان پذیر نیست چرا نمایندگان و اعضای شورای شهر مشغله های فراوانی دارند و قطعا نمی توانند به امور فدراسیون رسیدگی کنند و در نتیجه امور جاری فدراسیون ها بر روی زمین می ماند و فدراسیون لطمه می بیند.