به گزارش سرویس ورزشی برنا، پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، در حکم دکتر گودرزی خطاب به عمیدیان آمده است:

نظر به تعهد و تخصص جنابعالی در امور اجرایی و ورزشی و بنا به پیشنهاد معاون محترم حقوقی ، امور مجلس و هماهنگی امور استانها ، بدینوسیله به عنوان مدیرکل ورزش و جوانان استان خراسان جنوبی منصوب می شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و بهره مندی از اخلاص، تلاش و همراهی سایر کارکنان، ورزشکاران و برنامه ریزان امور جوانان استان در انجام امور منصور و موفق بوده و با بسیج همه امکانات و ظرفیت های مادی و معنوی و استفاده از توانمندی منایع انسانی متعهد و انقلابی و هم چنین حسن ارتباط با قهرمانان و صاحب نظران عرصه جوانان و امور فرهنگی و ورزشی، بستر مناسب برای خدمت رسانی صادقانه، متناسب با شان والای مردم شریف استان خراسان جنوبی فراهم گردد.