به گزارش سرویس ورزشی برنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت ورزش و جوانان، روز چهارشنبه با حضور دکتر سجادی، رغبتی، گواری، احمدی طباطبایی، صیدانلو، فضلی زنجانی، یوسف بیگی و خانم ها عبادی و شیخی اولین جلسه کارگروه ورزش برای تهیه پیش نویس لایحه قانون وزارت ورزش و جوانان تشکیل شد.

در این جلسه در خصوص تعیین هدف اصلی، اهداف اختصاصی، وظایف و اختیارات و ماموریت وزارت در حوزه ورزش دیدگاه ها و نظرات خود را بیان کردند.

قرار است این کارگروه با تشکیل جلسات فشرده تا قبل از بیستم اسفند متن پیشنهادی خود را که در چارچوب نظام اجرایی و دستورالعمل تدوین شده ستاد تدوین قانون خواهد بود به ستاد مذکور ارائه نماید.