به گزارش سرویس ورزشی برنا، دکتر محمود گودرزی در حاشیه تجلیل از قهرمانان المپیک لندن گفت: در کسب یک موفقیت و مدال یک ورزشکار خیلی عوامل دخیل هستند که باید در جای خودش از آنها تجلیل شود. از مدیرانی که تمام مدت به دنبال فراهم کردن امکانات لازم هستند و مربیان، سرپرستان، داوران گرفته تا رسانه هایی که در مدال آوری یک قهرمان نقش دارند.

وی افزود: به اهتزار در آمدن پرچم ایران در میادین ورزشی، علاوه بر شادی همگانی از نظر سیاسی هم اقتدار نظام را به رخ جهانیان می کشد.

دکتر گودرزی در خصوص پیش بینی تعداد مدال های احتمالی ایران در المپیک 2016 برزیل گفت: تعداد مدال را که نمی توان پیش بینی کرد اما قطعا برای کسب افتخاری دیگر و سربلندی نام ایران تلاش خواهیم کرد و امیدوارم موفقیت های بیشتری پیش روی ورزش ایران باشد. 

وزیر ورزش و جوانان در پایان درباره عدم تشکیل شورای ورزش گفت: به دلیل تداخل برنامه های هیات دولت این شورا تشکیل نشد، اما در ابتدای سال آینده این شورا قطعا تشکیل جلسه خواهد داد.