دکتر محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان در احکامی جداگانه دکتر الهه عرب عامری، دکترپروانه نظر علی ودکترمحمد حسن پاسوار را به عنوان اعضای شورای پژوهش و فناوری این وزارتخانه منصوب کرد.

به گزارش سرویس ورزشی برنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت ورزش و جوانان، در احکام گودرزی به نظرعلی ، عرب عامری و پاسوار آمده است: در راستای تحقق و اجرایی نمودن سیاست های جزء 1 بند م ماده 224 قانون برنامه پنجم ، براساس آیین نامه و دستورالعمل اجرایی بند 116 قانون بودجه سال 1392 کل کشور، جنابعالی به عنوان "عضوشورای پژوهش و فناوری وزارت ورزش و جوانان " منصوب می شوید .

امید است با برنامه ریزی، حضور فعال و هماهنگی با سایر اعضای محترم شورا با توجه به مفاد ماده سه آیین نامه شورای پژوهش و فناوری وزارت در بررسی ، کنترل ، تصویب و نظارت طرح ها و فعالیت های تحقیقاتی – پژوهشی براساس مقررات مربوط در اجرای سیاست های ، اهداف ووظایف سازمانی موفق و موید باشید .

توفیق جنابعالی را ظل توجهات حضرت ولی عصر (عج) از خداوند متعال خواستارم.