به گزارش سرویس ورزشی برنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت ورزش و جوانان، شعبانی بهار در سومین جلسه شورای تخصصی ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان ضمن ارائه گزارشی در خصوص فعالیت های انجام شده در یک ماهه گذشته اظهار داشت: تدوین منشور فعالیت های ورزش همگانی در حال اتمام است.

در ادامه این نشست دکتر هنری رئیس دانشکده تربیت بدنی دانشگاه علامه طباطبایی تهران با بیان رئوس دستور جلسه اعضای شورای تخصصی ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان، پیرامون ساختار و منشور فعالیت های معاونت همگانی با رویکرد های راهبردی و عملیاتی به بحث و تبادل پرداختند.

همچنین در این نشست پیشنهاداتی جهت ترمیم تشکیلات ورزش همگانی ارائه وبا تصمیم اعضاء مصوب شد.

در سومین جلسه شورای تخصصی ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان دکتر غلامرضا شعبانی بهار معاونت توسعه ورزش همگانی، دکتر حبیب هنری رئیس دانشکده تربیت بدنی دانشگاه علامه طباطبایی تهران، دکتر محمد علی قره رئیس دانشگاه پیام نور البرز،دکتر مجتبی امیری رئیس مرکز پژوهش های کاربردی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، دکتر فرزاد غفوری معاون تحصیلات تکمیلی و آموزشی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه علامه طباطبایی تهران، دکتر رحمان سوری معاون تحصیلات تکمیلی و آموزشی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران، دکتر مرجان صفاری عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی تهران و مهدی مرادی حضور داشتند.

ادامه بحث منشور فعالیت ها به جلسه آینده موکول شد.