به گزارش سرویس ورزشی برنا و به نقل از پایگاه خبری ورزش و جوانان، صالحی امیری در نخستین نشست شورای راهبردی امور جوانان در محل وزارت ورزش و جوانان گفت : نفس کاری که آغاز شده منهای نتایج قابل تقدیر است و من از دکتر گودرزی وزیر ورزش و جوانان قدردانی می کنم.
 
وی ادامه داد: حداقل امتیاز این جامعه(جوان) از این دولت این است که حرف روشن و قابل دفاع برای بحث جوانان و زنان داشته باشد در این راستا معتقدم دولت باید مواضع روشن خود را برای این جمعیت تبیین و تشریح کند.

رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ادامه داد: در حال حاضر در فضاهای ذهنی، مدیریتی، ساختاری، برنامه ای، عملکردی و نظارتی به هم ریختگی وجود دارد که این موضوع غیر قابل دفاع است.

وی افزود: در حوزه جوانان ما همچنان به دنبال شناخت مساله هستیم و نقطه آغاز از همین مساله و مشکلات است. تقریبا به تعداد نخبگان و خبرگان تعارض نظریه در خصوص مسائل وجود دارد و این بیانگر این است که مساله شناسی ما هنوز کامل نشده است.

صالحی امیری تصریح کرد : وقتی مساله تبیین می شود باید آسیب شناسی صورت بگیرد و سپس علت شناسی کنیم و پس از علت شناسی ماهیت شناسی رخ می نمایاند و پس از آن که پیامدها شناخته شد، می توان آینده شناسی کرد . در این مرحله است که می توان گفت مساله جوانان چیست و پیامد و راهکارهای رفع مشکلات انها چگونه و به چه شکل است.

وی بیان داشت: مهمترین چالش ما در این بحث این است که اراده ملی برای ورود به موضوع جوانان وجود ندارد و دلیل عمده آن نیز حجم و عظمت این مساله است. در واقع برای ورود به مسائل بزرگ نیازمند ظرفیت های بزرگ هستیم.
 
رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی خاطر نشان ساخت: مهمترین موضوعی که در کشور ما وجود دارد این است که رویکرد ها،کمی گرایانه است. این درحالیست که موضوع مربوط به جوانان فراتر از این بحث های مدت دار است.
 
وی گفت: ما چندین مساله بنیادین ، جاری و به روز داریم و آنچه در حوزه اجرایی در 16 یا 17 دستگاه دولتی می گذرد در واقع مسائل جاری است که مطالعاتی را در این خصوص انجام داده ایم.
 
صالحی امیری با بیان اینکه موضوع جوان موضوع ذهنی وانتزاعی نیست و کار تبلیغاتی طلب نمی کند و نیازمند بررسی ها دقیق و کارشناسانه است اظهار داشت: اول باید بررسی کنیم وببینیم مختصات این جوانی که ما درموردش صحبت می کنیم چیست؟ مگر می شود از جوان صحبت کرد و درمورد آسیب های اجتماعی مثل اعتیاد، ایدز، طلاق و... سخن نگفت ؟!

وی ادامه داد: بنابراین من فکر می کنم ما دراین حوزه نیازمند 3 سطح از بحث هستیم که سطح نخست آن کلان، ذهنی و تحلیلی است.

رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی گفت : برای جوانان ما نیازمند تدوین برنامه راهبردی و کاربردی" میان مدت" و"بلند مدت" هستیم ،متاسفانه جامعه ایران نزدیک بین و زودگذر است، در حالی که در حوزه جامعه شناختی،" دهه" مورد استفاده قرار می گیرد.

وی ادامه داد : سطح دوم ساختاری و سطح سوم مدیریتی است که بسیار بحث مهمی است. ما در این حوزه کادر تخصصی تربیت نکرده ایم و حتی فکر می کنم این بحث نیازمند یک سطح تقنینی و قانون گذاری هم هست. دراین راستا باید سیاست ساختاری و برنامه محوری داشته باشیم و بعد سطح کاربردی که در نهایت به نظارت بیانجامد. اگر این زنجیره کامل نشود هرکس در بخشی متفاوتی فعالیت می کند.
 
صالحی امیری بیان داشت: در این حوزه باید چارچوب ذهنی، آسیب شناسی، روند شناسی، علت شناسی، ماهیت شناسی، پیامد شناسی و راهبرد داشته باشیم.
 
وی افزود : منطق، آسیب شناسی است. چون این موضوع بسیار مهم است و باید از تمامی ظرفیت ها بهره گرفته شود.

رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی تاکید کرد: نظام اسلامی را جوانها در دست خواهند گرفت و این مهم باید مورد توجه جدی مسوولان قرار بگیرد. در واقع باید آینده نظام را با همین جوانان ترسیم کرد.