به گزارش سرویس ورزشی برنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت ورزش و جوانان دکتر محمود گودرزی در نخستین نشست شورای راهبردی امور جوانان با شعار "عزم ملی برای ساماندهی امور جوانان "گفت: جمع حاضر همگی علاقمند و صاحب نظر و دارای درد مشترک و آشنا به مسائل جوانان هستند که امیدوارم این نشست فتح بابی برای چاره جویی نسل جوان باشد.
 
وی افزود:من در این جمع بنای تحلیل ندارم و بیشتر علاقمند هستم تا از رهنمودهایی که منجر به مجموعه ای از نظرات شود که قابل ارائه و اجرا باشد تا به تدریج بر مسائل جوانان غلبه کنیم.

وزیر ورزش و جوانان افزود: شان این جلسه این بوده که صاحب نظران حوزه های مختلف گرد هم بیایند و در مورد جوانان اظهار نظر کنند تا ما به مجموعه ای از نظرات و استراتژی های راهبردی دست پیدا کنیم که بخشی از آن توسط وزارت ورزش و جوانان پیگیری شود.

وی تصریح کرد: در سال های اخیر به موضوع جوانان به عنوان یک مقوله با "اولویت بالا" پرداخته نشده است. در سایر حوزه ها هم نگاه بخشی،مجزا و انتزاعی باعث جلوگیری از یک همگرایی عمومی در کلیه نهادها شده و نتوانسته یک مجموعه متمرکز را جهت دست یافتن به اهدافی که در قوانین و اسناد بالا دستی پیش بینی شده را محقق کند.
 
دکتر گودرزی افزود: طبیعتا این واگرایی منجر به کاهش توانمندی شده و کم شدن این توانمندی مستقیما زیانش به جامعه جوان وارد شده است.
 
وی با نامناسب توصیف کردن ادغام دو سازمان ملی جوانان و ورزش اظهار داشت : یکی از مشکلات اساسی جوانان، ادغام نامناسبی بوده که صورت گرفته و آنهم قرار گرفتن موضوع "جوان "در کنار "ورزش " بود که خودش در واقع قرار گرفتن در حاشیه و محاق است . ضمن اینکه رسانه هایی که د راین حوزه ها کار می کنند و فعال هستند عنایت ویژه ای به عنصر ورزش دارند. 

دکتر گودرزی با اشاره به ویژگی جذابیت ورزش گفت: درکنار هم قرار دادن این دو که یکی اصلی و دیگری فرعی است در واقع مثل این است که ورزش در جای بزرگتر خودش نشسته و خودنمایی می کند.

وی افزود:این ویژگی های عجیب گاهی مدیران راهم منفعل می کند و باعث می شود با پرداختن بیش از حد به ورزش از بخش اصلی تر غافل شوند و این نقد به خود مدیران نیز وارد است.
 
وی با بیان اینکه باید این ساختار را واکاوی و باز مهندسی کنیم اظهار داشت: ساختار جدید بابد بتواند پاسخگوی حوزه جوان باشد، که با شرایط فعلی این از وظایف ملی ماست.