به گزارش سرویس ورزشی برنا، دکتر محمود گودرزی قول مساعد داد که برای تکمیل محوطه سازی و تامین تاسیسات سالن وزنه برداری و همچنین ساخت سکوی تماشاچیان زمین چمن مصنوعی، در صورت تامین پنجاه درصد بودجه از طرف استانداری ایلام وزارتخانه هم پنچاه درصد مابقی را تامین کند.

وی از فرماندارشهرستان ایوان و مدیر کل ورزش وجوانان خواست با استانداری تعامل داشته باشند تا مشکلات این پروژه به صورت مطلوب برای ورزشکاران این شهرستان مرتفع شود.